Produktionsutrustning

Green Metall är en komplett leverantör av Produktions- och Arbetsmiljöutrustning.


Alla branscher med behov

Tack vare vår breda produktportfölj är vi verksamma inom de flesta typer av industrier med ergonomi- och materialhanteringsbehov.

Våra kunder återfinns inom mekanisk industri, lager och logistikcenter, fordonsindustri, läkemedels- och livsmedelsindustri samt många andra branscher.


Produktivitet och ergonomi

Med Green Metalls produktionsutrustning ökar effektiviteten och flexibiliteten i produktionen, och hjälper till att eliminera belastningsskador hos personalen.


Helhetslösningar

Vårt leveransåttagande innefattar ofta helhetslösningar med hela kedjan från analys och design, konstruktion och tillverkning till montage och service.

Arbetsplattformar

Med en arbetsplattform har alla, oberoende av längd, möjligheten att få en ergonomiskt säker och effektiv arbetsplats.

Lyftvagnar

Våra lyftvagnar hjälper dig att effektivt, ergonomiskt och säkert, hantera gods på upp till 325kg.

Rullbanor

Förflytta ditt gods smidigt och effektivt med våra många varianter av flexibla rullbanor.

Vagnar

Vagnar används överallt där det finns behov av lyft, montering och transport. Vi skapar vagnen för ditt behov.

Bandtransportörer

Pålitliga bandtransportörer med exakt precision för att passa varje typ av materialhantering.

Arbetsbord

Med ergonomiska arbetsbord för renarum och industri, blir arbetet bekvämare och effektivare.